Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Urlopy zdrowotne zawieszone

4 stycznia 2018

Urlopy zdrowotne

To przykład lekceważenia nauczycieli!

– To przykład lekceważenia nauczycieli. Nieopublikowanie podstawowego rozporządzenia powoduje, że żadna spośród ponad 600 tys. uczących osób nie ma możliwości skorzystania z uprawnienia, które gwarantuje jej prawo – mówi dziś Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP („Dziennik Gazeta Prawna”, 4 stycznia 2018 r.). Dodaje, że nawet jeżeli stan zdrowia pedagoga jest fatalny, to dyrektor nie może skierować go na badania, a lekarz wydać orzeczenia, bo nie zostały opublikowane ich wzory.

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2018 r. prawo kierowania na urlop dla poratowania zdrowia ma tylko lekarz medycyny pracy. Nauczyciele mają prawo do urlopu jedynie „w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę” albo też na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową – przypomina „Głos Nauczycielski”.

Tymczasem, jak donosi dziś „Dziennik Gazeta Prawna”, wraz z wejściem w życie z początkiem tego roku ustawy o finansowaniu zadań oświatowych automatycznie utraciło moc rozporządzenie ministra zdrowia z 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Nowego rozporządzenia, które miało regulować zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, wzór skierowania na badanie lekarskie oraz orzeczenia lekarskiego, nie ma.

Więcej w Głosie (TUTAJ).

Przypominamy, że najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela od 2018 roku to:

  •     nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),
  •     obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),
  •     ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,
  •     urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy, w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę,
  •     likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),
  •     likwidacja mieszkań służbowych.