Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Skandal………

22 czerwca 2018

21 czerwca w Sejmie nie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 2592).

21 czerwca w Sejmie nie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 2592). Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przegłosowały (na wniosek Prawa i Sprawiedliwości) wycofanie tego projektu z porządku obrad.

Przypominamy, że projekt stanowi realizację inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przedmiotem nowelizacji są zmiany dotyczące wykreślenia przepisów zobowiązujących dyrektorów szkół do tworzenia regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli i odpowiednio kuratorów oświaty do tworzenia takich regulaminów dla dyrektorów szkół. Nowa formuła oceny pracy nauczycieli jest nieakceptowana, zarówno przez ZNP, jak i nauczycieli.

Niestety, brak większości poselskiej opowiadającej się za dalszym procedowaniem ww. projektu uniemożliwia zahamowanie wdrożenia regulaminów. Będą one obowiązywały w szkołach i placówkach od 1 września 2018 r.

Z wypowiedzi posła Prawa i Sprawiedliwości, mającej uzasadnić wycofanie projektu ustawy z porządku obrad, wynika, że projekt ten ma być procedowany przy „okazji” szerszej nowelizacji przepisów oświatowych. Pozostawiamy to bez komentarza………