Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Sekretariat ZOŚ

kadencja 2014-2019

PREZES OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP

WICEPREZESI ZARZĄDU OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP

 

DYŻURY SEKRETARIATU ZOŚ ZNP

Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek
Jadwiga Aleksandra Rezler
Prezes
Okręgu Śląskiego ZNP
Tel. 695 939 617 VPN 9617

+

+

+

+

+

Zbigniew Dworecki
Wiceprezes Zarządu
Okręgu Śląskiego
 ZNP
Tel. 603 094 395 VPN 495

+

+

Ewa Niedbała
Wiceprezes Zarządu
Okręgu Śląskiego ZNP
Tel. 605 401 184 VPN 184

+

 +
Barbara Redkowska
Wiceprezes Zarządu
Okręgu Śląskiego ZNP
Tel. 693 620 733 VPN 438

+

+

UWAGA 

Członkowie Sekretariatu ZOŚ ZNP wykonują swoje działania:
– pełniąc dyżury w siedzibie Okręgu Śląskiego ZNP
– uczestnicząc w pracach ciał statutowych,komisji, sekcji, klubów, zespołów
– uczestnicząc w zebraniach, szkoleniach,spotkaniach, uroczystościach w oddziałach
– itp.