Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Rozmowy z Anną Zalewską o podwyżkach

30 stycznia 2018

Rozmowy z Anną Zalewską o podwyżkach

24 stycznia odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej oraz przedstawicieli oświatowych związków zawodowych i korporacji samorządowych. Żądania dwóch – współdziałających ze sobą w kwestii wzrostu wynagrodzeń – związków przedstawili wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz Sławomir Wittkowicz z FZZ.

Najważniejsze z nich to:

Przedstawiciele ZNP i FZZ podkreślali, że prowadzony podczas spotkań Zespołu dialog nie spełnił oczekiwań i nie doprowadził do wspólnych ustaleń w wielu kluczowych dla nauczycieli i pracowników oświaty kwestiach.

Przed posiedzeniem odbył się briefing prasowy ZNP i Forum Związków Zawodowych. Obok prezesów Krzysztofa Baszczyńskiego i Sławomira Wittkowicza stanęła tabliczka z napisem: „Miejsce dla Solidarności”. – W ten sposób chcemy podkreślić, że oświatowa „S” nie mówi z nami jednym głosem o płacach, a szkoda! Wciąż na nią czekamy – mówili.

Jak pisze o tym wydarzeniu dziennik „Rzeczpospolita”:

„By walczyć o wyższe wynagrodzenia, ZNP nawiązał współpracę z Forum Związków Zawodowych. Obie organizacje wystąpiły wspólnie do minister Anny Zalewskiej i premiera Mateusza Morawieckiego. W przesłanym do nich liście związkowcy zwracają uwagę na to, że choć w resorcie oświaty od listopada działa zespół, który zajmuje się także ustalaniem nowych zasad wynagradzania i oceniania nauczycieli, część zmian, choć nie uzyskała aprobaty partnerów społecznych, weszła w życie od 1 stycznia 2017 r. wraz ze zmianami w Karcie nauczyciela. A na takie pozorne działania nie mogą się zgodzić. ZNP i FZZ zapowiadają też dalszą wspólną walkę o podwyżki dla nauczycieli. Do współpracy został zaproszony także NSZZ Solidarność, ale jak dotąd się do nich nie dołączył” („Nauczyciele sami sfinansują podwyżki wynagrodzenia”, 25.01.2018).

Natomiast „Gazeta Wyborcza” informuje:

„Solidarność” inaczej niż ZNP formalnie nadal chce prowadzić rozmowy z minister, ale jej członkowie już protestują w regionach. Na Pomorzu odwiedzali biura polityków PiS. W czwartek członkowie „S” z Dolnego Śląska będą pikietować przed urzędem wojewódzkim” („ZNP: Zalewska niewiarygodna”, 25.01.2018).

Po spotkaniu z Anną Zalewską, wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński na konferencji prasowej mówił o przebiegu rozmów.

– Spotkaliśmy się, przedstawiliśmy swoje żądania i każda ze stron pozostała przy swoich stanowiskach. Minister poinformowała nas, że tegoroczny budżet czeka tylko na podpis prezydenta – mówił Krzysztof Baszczyński. – Dlatego teraz chcemy rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim.