Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Rozmowy płacowe

29 lipca 2019

Na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego 2 sierpnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbędą się rozmowy dotyczące projektu rozporządzenia określającego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Związek przedstawi propozycję wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego ponad poziom proponowany przez resort edukacji.

Ponadto przedstawiciele ZNP domagać się będą jednoznacznego zapisu dotyczącego dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego w wysokości minimum 300 złotych.