Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Reprezentanci w strukturach wojewódzkich

Rada OPZZ Województwa Śląskiego
  • Henryka Stachańczyk – wiceprzewodnicząca Rady OPZZ Województwa Śląskiego
  • Grażyna Hołyś–Warmuz – członek Prezydium Rady
  • Barbara Redkowska – członek Prezydium Rady
  • Kazimierz Piekarz – członek Rady
  • Jadwiga Aleksandra Rezler – członek Rady