Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Reprezentacja Okręgu w władzach centralnych ZNP

kadencja 2014-2019

Prezydium ZG ZNP

 • Jadwiga Aleksandra Rezler
 • Kazimierz Piekarz

Główna Komisja Rewizyjna

 • Aleksander Bogusławski
  (z ramienia KSPAiO)
 • Maria Kuncewicz
  (z ramienia KSEiR)
 • Stanisława Szczotka

Krajowa Sekcja Pracownikow Administracji i Obsługi

 • Grażyna Bąba – członek Prezydium i Zarządu
 • Józef Kwiatkowski – członek Zarządu

Zarząd Główny ZNP

 • Marek Fabryczny
 • Alina Michalak
 • Ewa Niedbała
 • Kazimierz Piekarz
 • Małgorzata Popińska
 • Jadwiga Aleksandra Rezler
 • Grzegorz Sikora
 • Stachańczyk Henryka 
 • Mastalerz Aneta
  (przewodnicząca KMN w myśl Art 43. ust. 3 pkt. 6 Statutu)
 • Grażyna Bąba
  (z ramienia KSPAiO)
 • Michał Pudło 
  (z ramienia KSEiR)

Krajowa Sekcja Emerytów i Rencistów

 • Michał Pudło  – członek Prezydium
 • Zbigniew Dworecki – członek KSEiR (od 10.11.2017)

Centralny Klub Młodego Nauczyciela

 • Aneta Mastalerz – przewodnicząca CKMN