Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Reprezentacja w komisjach problemowych ZG ZNP

kadencja 2014-2019

Komisja ds. Majątku
i Działalności Gospodarczej ZG ZNP

 • Jadwiga Aleksandra Rezler – wiceprzewodnicząca Komisji

Komisja Socjalna i Ochrony Pracy ZG ZNP

 • Grażyna Bąba (KSPAiO)
 • Marek Fabryczny – wiceprzewodniczący Komisji
 • Grzegorz Sikora

 

Komisja ds. Historii, Promocji
i Organizacji Pracy Związkowej ZG ZNP

 • Alina Michalak 
 • Aneta Mastalerz
 

Komisja ds. Kultury, Sportu i Turystyki ZG ZNP

 • Kazimierz Piekarz przewodniczący
 • Małgorzata Popińska członek

 

Komisja Pedagogiczna ZG ZNP

 • Henryka Stachańczyk † – przewodnicząca
 • Michał Pudło †

 

Komisja Odznaczeniowa ZG ZNP
 • Ewa Niedbała