Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Praca za darmo – ankieta

31 stycznia 2018

Praca za darmo – ankieta

Weź udział w ankiecie Głosu Nauczycielskiego (kliknij tutaj):

W niektórych szkołach dyrektorzy zmuszają nauczycieli do pracy za darmo. W tym celu nadużywają tzw. godzin statutowych lub wolontariatu. Czy znasz ten problem?

Przypominamy, że w związku z nowelizacją art. 42 ustawy Karty Nauczyciela od 1 września 2017 roku nauczycielom nie wolno przydzielać – w ramach zadań statutowych szkoły – zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia te powinny być wliczane do pensum lub realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych!

Tymczasem z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez ZNP wynika, że w co drugiej szkole podstawowej i w większości szkół ponadgimnazjalnych zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizuje się niezgodnie z prawem. To znaczy zmusza się nauczycieli do pracy za darmo!