Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Podwyżki i obniżki Anny Zalewskiej

2 marca 2018

– To, co proponuje nauczycielom minister Anna Zalewska od 1 kwietnia, to nie są podwyżki. Trudno bowiem mówić o realnym wzroście płac, kiedy pensja rośnie od 95 do 168 zł brutto w zależności od stopnia awansu zawodowego – mówił dziś (1 marca 2018 r.) na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Zgodnie z przedstawionym przez MEN projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, stawki te wyniosą w poszczególnych grupach nauczycieli:

* Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym:

– Jak te pensje mają się do nagrody w wysokości 75 tys. zł dla Anny Zalewskiej? – pytał prezes ZNP. – Stażysta musi pracować trzy lata, by zarobić takie pieniądze.

Przypomniał, że od 1 stycznia minister edukacji zlikwidowała dodatek mieszkaniowy i na zagospodarowanie, co dla dużej grupy nauczycieli oznacza realną obniżkę pensji.

– Tymczasem, jak donoszą media, minister edukacji i oświatowa „Solidarność” mają wspólny plan. Chcą zlikwidować średnią płacę, dodatek wiejski oraz uzupełniający. Ryszard Proksa, szef oświatowej „S” powiedział „Dziennikowi Gazecie Prawnej”, że „na to wszystko ma akceptację resortu edukacji”. Razem z FZZ zaproponowaliśmy Solidarności współpracę w zakresie działań na rzecz wzrostu płac, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi – powiedział prezes ZNP.