Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Nowelizacja Karty Nauczyciela w sejmowej podkomisji

4 października 2017

3 października sejmowa Podkomisja nadzwyczajna przyjęła nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, w tym nowelizację Karty Nauczyciela w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tak szybkie tempo procedowania oznacza, że ustawa zostanie przyjęta przed 14 października br.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w czasie prac Podkomisji zgłaszał liczne poprawki. Najdalej idącym był wniosek o wyłączeniu z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nowelizacji Karty Nauczyciela. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, mimo krytycznych uwag Rządowego Centrum Legislacji, Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, Biura Analiz Sejmowych, a także argumentów stawianych przez przedstawicieli ZNP dotyczących braku związku ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z zakresem nowelizacji Karty Nauczyciela, zagłosowali za zmianami w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Dotyczą one przede wszystkim nowej formuły awansu zawodowego, powiązanej z permanentną oceną pracy nauczyciela, likwidacji niektórych dodatków, zmiany zasad wypłacania wynagrodzenia, nowych zasad przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia.

Jedyną zmianą, którą wprowadzono do nowelizacji Karty Nauczyciela jest zmiana dotycząca wymiaru pensum dla nauczycieli specjalistów. Związek Nauczycielstwa Polskiego domagał się ustalenia pensum nauczycieli specjalistów w wymiarze 20 godzin, a tzw. nauczycieli wspomagających w wymiarze 18 godzin. Posłowie przyjęli, że pensum dla nauczycieli pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ma wynosić do 22 godzin, a nie jak proponowano w projekcie ustawy – 22 godziny. Natomiast w przypadku tzw. nauczycieli wspomagających – do 20 godzin, a nie jak proponowano – 20 godzin.

Wkrótce Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi propozycje kolejnych zmian w Karcie Nauczyciela, dotyczących systemu wynagradzania i dodatków.

Transmisja z obrad Podkomisji – link