Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Nasz wniosek o odwołanie Anny Zalewskiej nadal aktualny

13 czerwca 2018

Przed zakończeniem roku szkolnego przypominamy, że Związek już w marcu zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o odwołanie Anny Zalewskiej z funkcji Ministra Edukacji Narodowej z powodu:

  1. wdrożenia, wbrew opinii ekspertów i większości opinii publicznej, nieprzemyślanej, źle przygotowanej i niezwykle kosztownej reformy ustrojowej i programowej polskiej szkoły;
  2. zniszczenia 18-letniego dorobku gimnazjów poprzez ich stopniową likwidację;
  3. spowodowania chaosu organizacyjnego i kadrowego w szkołach;
  4. pozorowania dialogu oraz posługiwania się nieprawdą i manipulacją;
  5. składania deklaracji bez pokrycia, między innymi w zakresie przywrócenia pragmatyki nauczycielskiej pracownikom domów dziecka i pogotowi opiekuńczych oraz przywrócenia uprawnień nauczycielskich w zakresie przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek (art. 88 Karty Nauczyciela);
  6. przyzwolenia na pracę nauczycieli w formie wolontariatu;
  7. nowelizacji Karty Nauczyciela prowadzącej do likwidacji niektórych dodatków i uprawnień socjalnych, ograniczenia dostępu do urlopów zdrowotnych, a także wydłużenia ścieżki awansu zawodowego i wprowadzenia permanentnej oceny pracy nauczycieli;
  8. przeforsowania w Parlamencie sprzecznego z logiką i zdrowym rozsądkiem obowiązku tworzenia w każdej szkole i placówce regulaminów wskaźników oceny pracy nauczyciela, a w każdym samorządzie regulaminów wskaźników oceny pracy dyrektorów;
  9. wprowadzania podziałów w radach pedagogicznych poprzez ustanowienie dodatku za wyróżniającą pracę tylko dla nauczycieli dyplomowanych;
  10. dalszej pauperyzacji środowiska pracowników oświaty.

Te dziesięć – nadal aktualnych – powodów upoważniają Związek Nauczycielstwa Polskiego do podtrzymania wniosku o odwołanie Anny Zalewskiej z funkcji Ministra Edukacji Narodowej.

Odpowiedź KPRM (tutaj).