Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

MEN dzieli związki zawodowe

18 kwietnia 2018

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zaskoczony decyzją minister edukacji o  kontynuowaniu odrębnych rozmów z przedstawicielami poszczególnych związków zawodowych. Rozmów, które mają dotyczyć istotnych problemów pracowniczych, w tym wynagrodzeń nauczycieli. Decyzja ta jest o tyle niezrozumiała, że odrębne rozmowy mają odbyć się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina Pani Minister, że na spotkaniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty w styczniu br., wnioskowaliśmy  o poprzedzenie kolejnych spotkań Zespołu rozmowami, w których wspólnie będą uczestniczyć wyłącznie przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i oświatowych związków zawodowych. Dlatego zaproponowana przez Minister formuła spotkań jest dla ZNP nie do przyjęcia. Nie będziemy legitymizować kolejnych podziałów – tym razem w obrębie związków zawodowych.

Wobec powyższego Związek Nauczycielstwa Polskiego podtrzymuje swoje stanowisko z 11 kwietnia 2018 roku. Nie weźmiemy udziału w rozmowach 19 kwietnia br. o godzinie 9.00.

Jednocześnie podjęta przez nas decyzja nie wyklucza udziału w spotkaniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, które odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 11.00.

LIST ZNP DO MEN