Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

KOMUNIKAT po posiedzeniu Prezydium ZG ZNP (23.04.2019)

24 kwietnia 2019

Informator strajkowy od 7 kwietnia

Odpowiedzialność za los maturzystów w strajkujących w całej Polsce liceach i technikach spada na rząd. Decyzja o klasyfikowaniu należy do rad pedagogicznych.

Trwa akcja strajkowa!

Prezydium ZG ZNP – po przerwie – zbierze się w czwartek, 25.04 o godz. 9.00.

ZNP wyraża podziw dla tych strajkujących, którzy protestują trzeci tydzień! Jesteśmy razem!