Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Apel do parlamentarzystów ws. oceny pracy nauczycieli

22 czerwca 2018

21 czerwca w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 2592). Przedmiotem nowelizacji są zmiany dotyczące wykreślenia przepisów upoważniających dyrektorów szkół do tworzenia regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli i odpowiednio kuratorów oświaty do tworzenia takich regulaminów dla dyrektorów szkół.

Projekt powyższej nowelizacji stanowi realizację inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego, który w licznych pismach i opiniach kierowanych do minister edukacji podnosił, że bez wyeliminowania wszystkich poważnych mankamentów nowej koncepcji oceny pracy nauczyciela nie wpłynie ona na podniesienie jakości pracy szkoły, nie wpłynie na poprawę jakości i efektywności pracy szkół i placówek, a także pozytywnie nie wpłynie na motywację nauczycieli do prawidłowego rozwoju. Istnieje poważne ryzyko, że sztucznie sformalizowana procedura oceny skłaniać będzie do formalnego tylko dostosowania się do niezrozumiałych i nieakceptowanych przez ocenianych nauczycieli wymogów, stanie się kolejnym biurokratycznym obciążeniem lub będzie wyłącznie narzędziem antagonizowania środowiska szkolnego.

19 czerwca Zarząd Główny Nauczycielstwa Polskiego wystosował apel do parlamentarzystów, w którym zwrócił się o poparcie projektu poselskiego likwidującego regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

APEL ZNP DO PARLAMENTARZYSTÓW

w sprawie poparcia projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Związek Nauczycielstwa Polskiego, zarówno na etapie prac parlamentarnych, jak i toczącej się dyskusji w Zespole do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty powołanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, krytycznie odnosił się do nowej koncepcji oceny pracy nauczycieli. W opiniach i stanowiskach kierowanych do minister edukacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego wielokrotnie podkreślał, że nowa formuła oceny, określona w znowelizowanej Karcie Nauczyciela, nie wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły. Zaproponowany regulamin wskaźników oceny to kolejne biurokratyczne obciążenie, które stanie się narzędziem antagonizowania środowiska oświatowego.

Zdaniem ZNP, ustawowa delegacja do ustalenia regulaminu na poziomie każdej szkoły jest wysoce nieprecyzyjna i w konsekwencji doprowadzić może do tworzenia dokumentu w sposób intuicyjny, zależny od upodobań dyrektorów i ich indywidualnej interpretacji przepisu upoważniającego. Zaowocuje to w całej Polsce regulaminami nie tylko względem siebie nieporównywalnymi, ale wręcz skrajnie różniącymi się samym kształtem, a ich stosowanie w praktyce w zupełnie różny sposób regulować będzie ten sam proces oceniania pracy nauczyciela. Stwarza to niebezpieczeństwo naruszeń praw pracowniczych nauczycieli.

Konstruowany w tak nierozważny sposób system kontroli i weryfikacji osiągnięć kadry pedagogicznej będzie nie tylko systemem opresyjnym wobec nauczycieli, ale również będzie stanowił dodatkowy czynnik stresogenny w pracy nauczycielskiej, co może w perspektywie prowadzić do obniżenia poziomu realizacji przez nauczycieli ich obowiązków zawodowych.

Zaproponowane regulacje w zakresie oceny pracy nauczycieli zawarte w przygotowanym do procedowania poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, polegające na wykreśleniu ustawowej delegacji do tworzenia na poziomie szkoły regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, są  odpowiedzią na krytyczną opinię ZNP odnośnie takiej konieczności. Uchylenie regulacji art. 6a ust. 14-18 Karty Nauczyciela, mających wejść w życie z dniem 1 września 2018 r., jest rozwiązaniem oczekiwanym tak przez ZNP, jak i przez nauczycieli.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pań i Panów Posłów o poparcie powyższego projektu bez względu na przynależność partyjną i różnice polityczne.

Zarząd Główny

Związku Nauczycielstwa Polskiego